Brinckerduyn

Beertap

PERFECT DRAFT BEER TAP

You tap the perfect beer yourself!

There is currently no keg of beer in your tap. This is intentional, to avoid waste. Do you fancy a freshly tapped beer? Let us know and we will be happy to tell you more about the current stock. We always have several (special) beers ready to go in 5-liter kegs!

Manual

1. Rinse your glass without drying it extensively. A wet glass keeps your beer nice and cold and allows you to check the head.

2. Hold the glass under the tap at a 45-degree angle and fully open the tap in one go.

3. Slowly bring the glass out of the 45-degree angle, to a vertical position. The faster you do this, the thicker the head.

4. Close the tap in one smooth motion. You can remove excess foam with the skimmer (or just drink it quickly, we don't judge. ;-))

TIME FOR A NEW KEG? 

 • Turn the appliance off.  
 • Slide the black button on the front on the beer tap to the right and open both doors.  
 • Lift up the blue locking arms and lift the beer keg out of the beer tap.  
 • Remove the protective cap and tubing.  
 • Press the two blue buttons and remove the tap unit.  
 • Rinse the tap unit.  
 • Time for a new beer keg!  
 • Attach the tap unit to the new beer keg.  
 • Attach the hose into the tap unit and snap into place. Sometimes it helps to twist the hose a little.  
 • Place the new beer keg in the beer tap.  
 • Move the blue locking levers downward 
 • Close the doors and move the release knob  
 • Turn the beer tap back on. The beer keg is now cooled.  
 • If the green light is on, the beer is at the right temperature  
 • Tap, but. Cheers!
 

Er zit momenteel nog geen fustje bier in jouw tap. Dat is bewust, om verspilling te voorkomen. Heb je zin in een vers getapt biertje? Laat het ons weten, dan vertellen wij je graag meer over de actuele voorraad. We hebben altijd meerdere (speciaal)biertjes klaar staan in fustjes van 6 liter!

Tijd voor een nieuw vaatje? 

 1. Zet het apparaat uit.  
 2. Schuif de zwarte knop aan de voorzijde op de biertap naar rechts en open beide deuren.  
 3. Til de blauwe vergrendelingsarmen omhoog en til het biervat uit de biertap.  
 4. Verwijder de beschermkap en het slangetje.  
 5. Druk de twee blauwe knoppen in en verwijder de tap unit.  
 6. Spoel de tap unit om.  
 7. Tijd voor een nieuw biervat!  
 8. Bevestig de tap unit op het nieuwe biervat  
 9. Bevestig de slang in de tap unit en klik vast. Soms helpt het om de slang een beetje te draaien.  
 10. Zet het nieuwe biervat in de biertap.  
 11. Beweeg de blauwe vergrendelingshendels naar beneden 
 12. Doe de deuren dicht en verschuif de ontgrendelknop  
 13. Zet de biertap weer aan. Het biervat wordt nu gekoeld.  
 14. Brandt het groene lampje, dan is het bier op de juiste temperatuur  
 15. Tappen, maar. Proost!  

3 bier alsjeblieft

1. Spoel je glas om, zonder hem uitgebreid af te drogen. Een nat glas zorgt ervoor dat je bier lekker koud blijft en dat je de schuimkraag goed kunt controleren.

2. Houd het glas onder de tap in een hoek van 45 graden en haal de tap in één keer helemaal open.

3. Breng het glas langzaam uit de hoek van 45 graden, naar een verticale stand. Hoe sneller je dit doet, hoe dikker de schuimkraag.

4. Sluit de tapkraan in één vloeiende beweging. Overtollig schuim kun je verwijderen met de afschuimer (of gewoon snel opdrinken, wij oordelen niet. ;-))