Brinckerduyn

Coffee machine

NESPRESSO VERTUO

Discover the most delicious cup of coffee from Nespresso.

1. Turn on the machine and make sure there is enough water in the reservoir.

2. Open the lid by sliding open the silver ring.

3. Place the Vertuo capsule in the black tub and place your cup under the machine. Check the coffee list to see which cup belongs to which flavor for the optimal taste experience.

4. Close the lid, lock it with the silver ring and press the coffee button.

PS: the spinning sound is part of the machine...no worries!


1. Zet de machine aan en zorg dat er voldoende water in het reservoir zit.

2. Open de deksel door de zilveren ring open te schuiven.

3. Plaats de Vertuo capsule in het zwarte kuipje en zet je kopje onder de machine. Bekijk de koffielijst om te zien welk kopje bij welke smaak hoort voor de optimale smaakbeleving.

4. Doe de deksel dicht, op slot met de zilveren ring en druk op de koffieknop.

PS: het draaiende geluid hoort bij de machine…no worries!