Brinckerduyn

Quooker

QUOOKER

Boiling water at the touch of two buttons.

1. Lever on the side gives cold water, lever on the front gives hot water.

2. Pressing the ring around the faucet twice and turning it counterclockwise activates the boiling water faucet. A red light will illuminate in the ring.

3. When you have enough boiling water, turn back the ring. The water will automatically stop flowing.

 

1.    Staat de hendel van de kraan naar de zijkant? Dan geeft de kraan koud water. Wanneer de hendel naar de voorkant staat, geeft de kraan warm water. 

2.    De ring rondom de kraan twee keer indrukken en tegen de klok indraaien activeert de kokendwaterkraan. Er zal een rood lampje gaan branden in de ring.

3.    Wanneer je voldoende kokend water hebt, draai je de ring terug. Het water stopt vanzelf met stromen.