Brinckerduyn

Sauna

FINISH SAUNA

The sauna is healthy for your body and mind & provides rest and relaxation.

 • The ideal temperature of a Finnish sauna is between 80 and 100 degrees Celsius with a low humidity of 5 to 20%.
 • The air is heated by means of a heater. At your discretion, you can pour water over the stones to create steam. This increases the humidity in the sauna.
 • A session in the Finnish sauna lasts 8 to 15 minutes.

HEATING

The sauna must warm up before it is ready for use.

 • The control panel is located inside the sauna to the left of the door.
 • Use the center button to turn on the lighting
 • Check that the safety button inside next to the door is not pressed down by turning it slightly
 • Press the left button on the oven to switch it on for 60 minutes
 • Do not use the Finnish sauna and infrared at the same time
 • After 30 minutes the sauna is ready for use.

PREPARATION

 • Prepare well for a sauna visit.
 • Never enter the sauna in a hurry
 • Make sure you have eaten and drunk enough, alcohol is not recommended
 • After physical exertion, wait 15 to 30 minutes before using the sauna
 • Have a large towel ready to sit or lie on
 • Before entering the sauna, take a shower and then dry off thoroughly
 • Leave slippers or other footwear outside the sauna room

IN THE SAUNA

 • Everyone experiences a sauna visit differently. It is important that you set your own time and feel comfortable at all times.
 • Take 10-15 minutes per sauna session
 • Listen to your body to determine your sauna time
 • Children up to 4 years old cannot yet regulate their body temperature well on their own, therefore we do not recommend letting them enter the sauna under this age. 
 • In the sauna, always sit or lie down on a towel.
 • Less experienced sauna visitors should start on the bottom bench where the temperature is lowest.
 • You can immediately turn off the sauna oven at all times by pressing the red emergency button. This can be restored by turning it one turn.

Opwarmen

De sauna moet opwarmen voordat deze gereed is voor gebruik.

 • Het bedieningspaneel bevindt zicht in de sauna links van de deur.
 • Met de middelste knop schakel je de verlichting in.
 • Controleer of de rode veiligheidsknop niet is ingedrukt. Draai deze anders een kleine slag met de klok mee. De veiligheidsknop bevindt zich aan de binnenkant van de sauna naasts de deur. 
 • Druk op de linkerknop om de Finse sauna voor 60 minuten aan te zetten. 
 • Of druk op de rechterknop om de infraroods sauna voor 20 minuten aan te zetten. 
 • Gebruik de Finse sauna en de infrarood niet tegelijk.

Voorbereiding

Bereid een saunabezoek goed voor.

 • Ga nooit te gehaast in de sauna.
 • Zorg ervoor dat je voldoende gegeten en gedronken hebt, alcohol is af te raden.
 • Wacht na een lichamelijke inspanning 15 tot 30 minuten voordat je de sauna gebruikt.
 • Leg een grote handdoek klaar waar je op kunt zitten of liggen.
 • Neem vóór je de sauna ingaat eerst een douche en droog je vervolgens goed af.
 • Laat slippers of ander schoeisel buiten de saunacabine staan.

In de sauna

Iedereen ervaart een saunabezoek anders. Het is belangrijk dat je je eigen tijd bepaalt en je je ten alle tijden prettig voelt.

 • Neem 10-15 minuten per saunagang.
 • Luister naar je lichaam om je saunatijd te bepalen.
 • Kinderen tot 4 jaar kunnen hun lichaamstemperatuur nog niet goed zelf kunnen reguleren. We raden daarom af dat kinderen onder de 4 jaar in de sauna gaan. 
 • Ga in de sauna altijd op een handdoek zitten of liggen.
 • Minder ervaren saunabezoekers kunnen het beste beginnen op de onderste bank waar de temperatuur het laagste is.

Je kunt de saunaoven ten alle tijden direct uitschakelen door op de rode noodknop te drukken. Deze is te herstellen door deze een slag te draaien. 

Finse sauna 

 • De ideale temperatuur van een Finse sauna ligt tussen de 80 en 100 graden Celsius met een lage luchtvochtigheid van 5 tot 20%. 
 • De lucht wordt verwarmd door middel van een kachel. Naar eigen wens kun je water over de stenen gieten om stoom te creëren. Hierdoor wordt de luchtvochtigheid in de sauna verhoogt. 
 • Een sessie in de Finse sauna duurt 8 tot 15 minuten.